Lai skolēni gūtu mūzikas emocionālo pārdzīvojumu, mūzikas klausīšanās procesa iesākumā ir vajadzīga motivācija. Lai viņi būtu ieinteresēti klausīties un būtu emocionāli atsaucīgi, svarīgi ir pilnveidot paņēmienus, ar kuriem sekmēt emocionalitātes attīstību mūzikas klausīšanās procesā.
   Mūzika un attēls jau sen iet roku rokā, bieži vien, konkrētās asociācijas ar mūziku veidojas tieši no videoklipiem.
Lai vieglāk skolēniem uztvertu skaņdarba saturu un noskaņu, veidoju mājas lapu ,,Mūzika sākumskolā”, kurā piedāvāju klausīšanās metodi CD+ attēls+ video.
   Līdz ar to iesaistot skolēnus kopīgajā radošajā darbībā, ir iespējama mūzikas emocionālā pārdzīvojuma klātbūtnē radīt interesi un motivāciju.

"Mūzika sākumskolā" ir mājas lapa, kurā ievietoti stundu tematiskie plānojumi un apkopoti mūzikas klausīšanās un dziesmu video materiāli sākumskolā, tiem, kuri strādā pēc  izdevniecības ,,Zvaigzne ABC” izdoto mācību komplektu - Ievas Čerpinskas, Ingrīdas Vilkārses "Mūzika 1.,2.,3. klasei  un Imanta Vasmaņa, Ingrīdas Vilkārses "Mūzika 4. klasei”.

Pakāpeniski mājas lapa tiek papildināta ar video materiāliem.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .