MĀCĪBU SATURA APGUVES PLĀNOJUMS.

MĀCĪBU PRIEKŠMETS MŪZIKA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 11011111

STUNDU SKAITS PĒC MĀCĪBU PLĀNA 70

Plānojums sastādīts saskaņā ar:

2014. gada 12. augusta apstiprināto pamatizglītības standartu

2005. gadā izdoto ISEC paraugprogrammu 1.-9. klasei ar labojumiem 2010.gada septembrī

2005. gadā izdevniecības ,,Zvaigzne ABC” izdoto mācību komplektu Ieva Čerpinska, , Ingrīda Vilkārse ,,Mūzika 1. klasei”

Mācību satura apguves plānojums un mūzikas klausīšanās 1. klasei


 Nedēļa Tēma Mūzikas klausīšanās Mūzikas klausīšanās un dziesmu video
 1.nedēļa Iepazīsimies!
Kam pieder šīs skaņas?
  Pilsētas skaņas
Lauku skaņas

 
 2. nedēļa Mūzikas instruments bungas
Mūzikas instruments klavieres
 Bungas- skaļi,
Bungas-klusi,
Bungas- skaļi,
Bungas-klusi.

 Žilinskis ,,Vecais modinātājs” 

Vītols ,,Viļņu dziesma”

Bungas
Klavieres (VestardsŠimkus)
Klavieres
 3. nedēļa Iepazīsti ritma zilbes
Lasi ritmiski!
 Īgenberga ,,Uzminiet ko es daru?” 

Žilinskis ,,Sēņotāji”

Bēdīgā sēnes dziesma

Priecīgā sēnes dziesma

 
 4. nedēļa Rudens.
Miķelītis šurp nākdams.
 
Žilinskis ,,Kas kaiš sēņu māmiņai?”
Latv.t.dz. ,,Talka nāca dziedādami.”

 Miķeļi (Apjūmības 12:13 min.)
 5. nedēļa Mūzikas instruments- vijole.

Saceri melodiju ritmam

 Paganīni 16 kaprīze

Pasakapar lietu.(ar lietus trokšņiem)

 Grofe ,,Negaiss” 

E. Grīgs  ,,Rīts"

G. Sviridovs ,,Lietutiņš"

Vijole
 6. nedēļa Nošu ilgumi
Līnijkopa
 Mocarts ,,Medību simfonija.” Mocart hunting symphony
 7. nedēļa Vijoles atslēga
 
2/4 taktsmērs
 Kallošs ,,Lācis”
Sen-Sans ,,Bruņurupuči”,
Žilinskis ,,Pelītes”.

Latv.t. dz. ,,Kur tad, tu nu biji?”

Dziesma ,,Kur tad tu nu biji?" zēnu koris 
Dziesma karaoke ,,Kur tad tu nu biji?"
 8. nedēļa Nots sol
Maize latv.t.dz
 Žilinskis ,,Zaķu deja.” Latviešu tautas deja ,,Rupmaizkukuls"
 9. nedēļa Mārtiņi.

Atkārtojuma zīme.

 Lindbergs ,,Saulgrieži.”
Salaks ,,Eža bungas”

 Kokle
 10. nedēļa Latvijas republikas proklamēšana.

Mūzikas instruments- kontrabass.

 Baumaņu Kārlis ,,Dievs, svētī Latviju.”
Sen- Sans ,,Zilonis”

Latvijas valsts himna
KontrabassSen- Sanss ,,Zīlonis"
 11. nedēļa Nots mi
Vārdu spēles un joki.
 Sen-Sans ,,Akvārijs.”
Arne ,,Ričsračs.”
 Sen-Sanss ,,Akvārijs.”
 12. nedēļa Trokšņi stacijā.
Šūpļa dziesma
 Porietis ,,Vilciens.”

Kalniņš ,,Velc pelīte saldu miegu.”

 karaoke ,,Velc pelīte saldu miegu.”
Aijā žūžū lāča bērni karaoke

 13. nedēļa Pauze- klusuma zīme.
Ziema-dziesmās
 Paganīni 11.kaprīze.
Žilinskis ,,Zaķītis dusmojas.”

 Flauta
 14. nedēļa Ziema- mūzikā

Ziemas saulgrieži

 Žilinskis ,,Svētki ledus pilī.”

Latv.t.dz. ,,Es čigāna dēliņš biju.”

 Dziesma ,,Svētki ledus pilī"
Ķekatas  (no 17:11 min.)
 15. nedēļa Ziemassvētki. Grūbers ,,Klusa nakts”,
16.g.dz.,,Es skaistu rozīt zinu.”
 Klusa nakts, svēta nakts
Ziemassvētku dziesmas
 16.nedēļa Mūzikas instrumenti.

Nots la

 Ramans ,,Grāmata.” 
 17. nedēļa Praktiskā darbošanās mūzikā.
Dzīvnieki latv.t.dz.
 Īgenberga ,,Man Fricim piecinieks.”
Žilinskis ,,Vāverīte.”
 
 18. nedēļa Meža dzīvnieki latv.t.dz.
Kaķis latv.t.dz.
 Sen-Sans ,,Ķengurs”,
 ,,Karalisko lauvu maršs",
Ābols ,,Zilonis un pelīte.”

Žilinskis ,,Kaķītis, zaķītis, lācītis.”

 
 19. nedēļa Nots do
Mūzikas atskaņošanas veidi.

 Dambis ,,Divi balti suņuki.”
Latv. t. dz. "Rīga dimd"
"Aiz upītes es uzaugu"
,,Rikšiem bērītēs palaidu.” 
,,Div dzelteni kumeliņi"
 solo dziedājums
kora dziedājums
 20. nedēļa Dzīvnieku balsis mūzikā.
Meteņi.
 Mence ,,Pulkstenis un nedēļa.” Latv.t.dz.   
 
 ,,Nāc, nākdams Metenīti.”

 Dzīvnieku skaņas dziesma
Meteņi 
Meteņi
 21. nedēļa Ritma vingrinājumi.
Blēņdziesmiņa.

 Arne ,,Mežacūkas.”
Rezevskis ,,Joki.”

 22. nedēļa 4/4 taktsmērs.
Maršs.

 Getse ,,Mednieku maršs.” klavieres (atkārtojums)
Maršs. (multfilma)
Pūtēju orķestris.
 23. nedēļa Praktiskā darbošanās mūzikā.
Nots re.

Arne ,,Ūpis.”
Salaks ,,Divi zaķi.”
 multfilma ,,Zaķīšu pirtiņa"
 24. nedēļa  Rotaļa.
Ritms.
 Siliņš ,,Mini, mini mīkliņu.”
Rezevskis ,,Runča Lunča rīta rosme.

 25. nedēļa Uzmini,kurš dzied?
Nots fa.
 Musorgskis ,,Rūķītis.”
Grīgs ,,Rīts.”
Sen-Sans ,,Vistas un gaiļi.”
 Grīgs ,, Rūķīšu gājiens"
Sen -Sans ,, Vistas un gailis" (no 0.04 sekundes)
Karaoke ,,Kur tu teci gailīti"
 26. nedēļa Pavasaris dziesmās. Žilinskis ,,Pavasara un dzenis.”
Pauls ,,Pūpoliņi.”
 R. Pauls ,,Pūpoliņi"
 27. nedēļa  Pavasaris dziesmās. Pauls ,,Pirmspavasara dziesmiņa”
  28. nedēļa Lieldienas.
Putni dziesmās.
 Latv.t.dz. ,,Atnāca Lieldiena.”
Švēns ,,Zvirbuļu deja.”
Kā krāsot Lieldienu olas
Putnu balsis mūzikā
 29. nedēļa Deja.
Putni dziesmās.
 Rimskis-Korsakovs ,,Kamenes lidojums.”

Sen-Sans ,,Dzeguze meža biezoknī.”

 Rimskis Korsakovs ,,Kamenes lidojums" (vijole)
Sen-sanss ..Dzeguze"
 30. nedēļa Mātes diena.
Nots do’
 Paltanāviča ,,Māmiņa.”

Sen-Sans ,,Pianisti.”

 Latv. t. dziesma ,,Silta jauka istabiņa" (Liene Šomase 0.37)
 31. nedēļa Latv.t. rotaļaNots si Mediņš ,,Vijolīte”

 
 32. nedēļa Notis do-do’
Ritma diktāts.
 Pauls ,,Skudriņas.”
Liede ,,Zirneklis.”
 Do re mi dziesma (dziedošās ģimenes)
 33. nedēļa Temps.

 Klaviatūra.

 Latv.t.dz. ,,Ozolīti, zemzarīti.” 
 34. nedēļa

35. nedēļa
 Vasaras saulgrieži.Dinamika. Skaņa.(atk.) 

Atceries mācītās dziesmas.

  Mācītie mūzikas instrumenti.

 Latv.t.dz. ,,Jānīts savu kumeliņu.”
Dambis ,,Sidrabiņa lietiņš lija.’ 
Klusa skaņa
Šūpļa dziesma
Koris. Latv. t. dz. "Lokaties mežu gali"

Flauta Bahs ,,Sonāte Do maž.”
Vijole 2.sonāte vijolei.
Kokle "No rītiņa rozes sēju"
Kontrabass 
 Skaņu meža pasaka

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .