MĀCĪBU SATURA APGUVES PLĀNOJUMS.

MĀCĪBU PRIEKŠMETS MŪZIKA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 11011111

STUNDU SKAITS PĒC MĀCĪBU PLĀNA 70

Plānojums sastādīts saskaņā ar:

 2014. gada 12. augusta apstiprināto pamatizglītības standartu

2005. gadā izdoto ISEC paraugprogrammu 1.-9. klasei ar labojumiem 2010.gada septembrī

2006. gadā izdevniecības ,,Zvaigzne ABC” izdoto mācību komplektu Ieva Čerpinska, , Ingrīda Vilkārse ,,Mūzika 3. klasei”

Mācību satura apguves plānojums un mūzikas klausīšanās 3. klasei

 Mācību nedēļa Tēma Mūzikas klausīšanās Mūzikas klausīšanās un dziesmu video Dziesmu fonogrammas                                      
 1. nedēļa Atceries mācīto!Do mažors. Gamma. Trijskanis Andersons ,,Fidle-fadle” "Aiziet vasariņa"
 2. nedēļa Temps.Mūzikas instruments- šķīvji. Dvoržaks 9.simf. 
Berio ,,Polka” 
Bekerīni Duets vijolēm. 

Mence ,,Vēja dziesma”

 Sitamie mūzikas instrumenti (šķīvji no 4.22 min.) 
 3. nedēļa Rotaļa.
 Rudens.
Uztakts.
   "Uzminiet, ko es daru"
 4. nedēļa Reģistrs.Rudens dziesmās. Paganīni  24.kaprīze.
Rosini ,,Sonāte” No 3
 Rosīni ,,Duets” 2.daļa

 vijole, čells. kontrabass atkārtojums "Kas kaiš sēņu māmiņai"
 5. nedēļa Miķeļdiena Jumis.Ritma struktūra ti-tiri, tim-ri Latv. t. melodija ,,Rimškinpolka.” 

 

 Folkloras kopa Latv. t. dz. "Sīki mazi žagariņi"
 6. nedēļaDažādu ritmu struktūras Tonis, pustonis.   
 7. nedēļa Alterācijas zīmes.
Sol mažors

 Štrauss ,,Annas polka”  Latv. t. dz. "Dietu, dietu jaunas meitas"
 8. nedēļa Sol mažors.

Atrašanās līnijkopā.

Sol mažora nostiprinājums

   Latv. t. dz. "Trīs priedītes siliņā"
 9. nedēļa Uztakts atkārtojumsMūzikas terminu nostiprinājums Lists  ,,Rūķīšu rotaļa”

Andersons  ,,Kaķu valsis”

 Valsis- atkārtojums 
 10. nedēļa Mārtiņdienas tradīcijas.Latv. t. tradīcijas un tikumi. Latv.t.dz. ,,Kas dimd kas rīb.”  Latv. t. dz, "Mārtiņam gaili kāvu"
 11. nedēļa Rīga- Latvijas galvaspilsēta.

Upe, tās atspoguļo-jums mūzikā.

 Debisī ,,Viļņu rotaļa.”Rīga. (pasaules koru olimpiādes 2014 dziesma) 
 12. nedēļa Dinamika.

Melodijas virzība.

   
 13. nedēļa Šūpļa dziesma.Ziema.Kallošs ,,Pelīte.” 
Andersons ,,Kamaniņu brauciens.”
 Kamaniņu brauciens ( ritms)Kamaniņu brauciens (attēli) V. Salaks "Sapņu saliņa"
 14. nedēļa Ziema.Ziemassvētki latviskajās tradīcijās. Melngailis ,,Budēļu dancis.”  A. Žilinskis "Cepurīte"
 15. nedēļa Ziemassvētki

Kristīgie ziemassvētki.

 Latv.t.dz. ,,Ķekatu māmiņa.”
Redners ,,Tu mazā klusā Bētleme.”
  
 16. nedēļa Orķestris, solo.Tembrs. Mūzikas instrumenti- atkārtojums.Geršvins ,,Viesuļvētra.” 
Mocarts koncerts mežragam.
 Mocarts Koncerts mežragam.
Dūdas
stīgu, pūšamie, sitamie mūzikas instrumenti
A.Altmanis "Koncerts"

 17. nedēļa Ritma struktūra.
Deja.

 Pulenks ,,Aicinājums uz deju.” Valsis- deja 
 18. nedēļa Rondo formas pielietojums.

Šūpļa dziesma.

Andersons ,,Trompetista šūpļa dziesma.”  Šūpļa dziesmas
Miedziņš nāk
Sēd uz sliekšņa pasaciņa
Mazā miega dziesmiņa
 Latv. t. dz. "Vilciņš zaķi aicināja"
 19. nedēļa Šūpļa dziesma.Senā mūzika. Alleluja christus ressurgens.

 

 Senā mūzika- pirms 600 gadiem. Alleluja christus ressurgens. V. Pūce "Miega dziesmiņa"
 20. nedēļa Meteņdienas tradīcijas.
Fa mažors līnijkopā.
 Latv.t.dz. ,,Uz brāļiem”
Vivaldi koncerts Fa mažorā.
 Meteņi-Auļi
Senā mūzika pirms 400 gadiem
 
 21. nedēļa Fa mažors klaviatūrā.
Fa mažora nostiprinājums.
 Mocarts ,,Menuets no serenādes.”
Lulli ,,Dziesmiņa.”
 Senās dejas pirms 300 gadiem. A. Žilinskis "Ar dziesmiņu ciemos eju"
 22. nedēļa Ritma struktūra  ti-ri-ti.
Ritma struktūras nostiprinājums.
 Masnē meditācija no operas ,,Taīda.” Senā mūzika pirms 200 gadiem. Latv. t. dz. "Es maziņš muižnieciņš"
 23. nedēļa Do, Sol, Fa nostiprināšana Dedisī ,,Fauna diendusā.”
Plakidis ,,Āzītis.”
 Senā mūzika pirms 100 gadiem. 
 24. nedēļa Fermāta.
Sadzīves epizodes.
 Rautavara simfonija Nr.2
Mijo ,,Vērsis.”
 Mūsdienu mūzika.
O macdonald had a farm
 Latv. t. dz. "Ozolīti, zemzarīti"
 25. nedēļa Pavasaris dziesmās.
Saule dziesmās.
 Grīgs ,,Rīts” Grīgs,,Rīts” "Saulītei, māmiņai"
 26. nedēļa Pavasaris dabā.
Pavasaris dabā- putni.
 Vivaldi ,, Pavasaris”

  Vivaldi ,, Pavasaris” 
 27. nedēļa Deju soļu apguve.
Lieldienu latviskās tradīcijas.
 Latv.t.melodija ,,Stabules.”  Latv. t. dz. "Zveinieks mani aicināja"
 28. nedēļa Pavasaris dabā. Ravēls ,,Ūdens rotaļa.”  Latv. t. dz. "Stādīju ieviņu"
 29. nedēļa Koki latv.t.dz.
Mātes diena.
 Bēthovens ,,Elīzei”  Bēthovens ,, Elīzei" Latv. t. dz. "Es savai māmiņai"
 30. nedēļa Mātes diena.
Tonalitāšu atkārtojums.
 Kalsons ,,Papīra zirdziņš.” ,,Jautrais dancis" I.Kalniņš "Jautrais dancis"
31. nedēļa  Sadzīves epizodes- vasara. Čaikovskis ,,Ziedu valsis.”
 ,,Slimā lelle”
 " Jaunā lelle”
 Čaikovskis ,,Ziedu valsis" 
 32. nedēļa Zināmo dziesmu atkārtojums.

AtkārtojumsDo, Sol, Fa.

  karoke  ,,Ziedi, ziedi rudzu vārpa" "Lietutiņš"
 33. nedēļa Nostiprinājums.
Atkārtojums.
   
 34. nedēļa Atkārtojums.
Vasaras saulgrieži
  Līgodziesmas. Iļģi 
 35. nedēļa Vasaras saulgrieži
Atceries!
 Latv.t.dz. ,,Ai Jānīti, Dieva dēls.”  

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .