MĀCĪBU SATURA APGUVES PLĀNOJUMS.

MĀCĪBU PRIEKŠMETS MŪZIKA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 11011111

STUNDU SKAITS PĒC MĀCĪBU PLĀNA 70

Plānojums sastādīts saskaņā ar:

 2014. gada 12. augusta apstiprināto pamatizglītības standartu

2005. gadā izdoto ISEC paraugprogrammu 1.-9. klasei ar labojumiem 2010.gada septembrī

2005. gadā izdevniecības ,,Zvaigzne ABC” izdoto mācību komplektu Ieva Čerpinska, , Ingrīda Vilkārse ,,Mūzika 2. klasei”

Mācību satura apguves plānojums un mūzikas klausīšanās 2. klasei

 Mācību nedēļaTēma  Mūzikas klausīšanās Mūzikas klausīšanās un dziesmu video Dziesmu fonogrammas
 1. nedēļa Mūzika ap mums

Skaņas ap mums

Skaņu rinda. Notis.
  Do mažora gamma "Dziesmiņa par grāmatu"
 2. nedēļa Reģistrs.Augsta, zema, vidēja skaņa.
Do mažors.

 F.Bruks "Zelta rudens"

Kapusts "Dansku polka".

T.Bēms "Fantāzija par Šūberta tēmu"

F.Drodla "Suvenīrs"
 Flauta,

kokle,

vijole (atkārtojums no 1. klases)
 
 3.nedēļa Do mažora trijskanis
Atkārtojuma zīme.

 Bēthovens 6.simf.
Kopleds "Rodeo"
  
 4. nedēļa Nošu ilgumi. Ritma struktūra.

Ritma pavadījums.

 I.Karlsons "Žurku galops" Orķestris
Dziesma ,,Kur pelīte tu tecēsi?"
 "Maziņš esmu es"
Latv. t. dz. "Kur pelīte tu tecēsi?'
  5. nedēļa Putnu dziesmu ritmiska skandēšana.
Miķeļdiena.

 Pasaka par putniem.
Latv.t.dz. "Eņģelītis"

 Tautas mūzikas kopa ,,Leimaiņi" Dobele
Raxtu raxsti ,,Rakstu rakstus izrakstiju"
 
  6. nedēļa Do mažora nostiprinājums

Pauzes

 R.Karlsons "Dziesma par lietutiņu"
F.Bruks "Karuselis"

  
  7. nedēļa Locijumi melodijās.
Garās dziesmas.

 F.Bruks "Vecais ezis"
Mocarts "Turku maršs"
pasaka ,,Ezis un zaķis"
 Mocarts ,,Turku maršs"
Turku maršs - multfilma

 "Ezis"
  8. nedēļa Koris, solo.
Deju dziesma. Polka.

Britu t. dz.
 Latv.t.dz. "Krauklīts sēž ozolā"

Britu t. dz.

Latv. t.dz. „Stādīju ieviņu”
"Polka"

 Ābrama polka A. Klāsone "Vai es vainīgs"
 9. nedēļa Mūzikas instruments. Trompete.
Ritma struktūras nostiprinājums.

 A.Vecumnieks "Divas vistas"

Sonāte Do  maž, Largo Cantable

 Trompete
Trompete un orķestris
 
 10. nedēļa Darba tikums latv. t. dz.
Mārtiņdiena. Tradīcijas un rotaļas.

 F.Kreislers "Alvas zaldātiņu maršs"
Latv.t.dz. "Labvakar, Mārtiņtēvs"

  F.Kreislers "Alvas zaldātiņu maršs" (vijole, orķestris)
Deja ,,Mārtiņa gailīši dancīti veda"
 "Ja es būtu"
 11. nedēļa Profesijas.

Latvijas dzimšanas diena

Valsts simbolika
  Latvijas himna "Kad mēs esam"
 12. nedēļa Mūzikas klausīšanās.
Mūzika zīmējumā.
Muzikālā saruna.

 E.Grīgs "Kalnu karaļa alā"
J.Karlsons "Kaķu valsis"

  E.Grīgs "Kalnu karaļa alā"
Multfilma ar Grīga mūziku

In the Hall of the Mountain King - E. Grieg - Rhythm practice - Lectura rítmica

 "Luteklīša bēdas"
 13. nedēļa Temps, dinamika.

Mūzikas instruments

Čells.
 E.Šūmanis "Kara dziesma"
K.Sen-Sans "Antilope"

S.Franks "Sonāte čellam un klav."

Kamila Sen-Sans ,,Gulbis”
 Kamila Sen-Sans ,,Gulbis” (čells)
Kamila Sen-Sans ,,Gulbis” (Maija Plisecka)
Melo -M
 "Labu nakti"
 14. nedēļa Rondo forma.

Ritma struktūra

Ti-ri-ti-ri.
 Rimskis Korsakovs "Kamenes lidojums”

F.Bruks "Kamanu zvani"

 Rimskis Korsakovs "Kamenes lidojums”
Zvanu ansamblis
 A. Altmanis "Priecīgi Ziemassvētki"
 15. nedēļa Ziemassvētkus gaidot.
Ziema.

 Ziemas pasaka
Alsungas melodija

 Tautas mūzikas kopa 
 16. nedēļa Ziemas saulgrieži.
Latviskās tradīcijas.
 Latv.t.dz. "Ķekatā,, ļekatā"

B.Kerrs, "Variācijas par ziemassvētku dziesmu"

 Koklētāju ansamblis
Ak, eglīte, ak, eglīte (angliski)
 "Ak, eglīte"
 17. nedēļa Mūzikas instrumenti.
Koris.

 Dz.Botezinni "Lielais koncerts vijolei un kontrabasam"
J.Karlsons "Gaiļu maršs".

 Dobeles mūzikas skolas zēnu koris
DVĢ JK Sadziedis
A . Kaužēna "Koris"                                                            
 18. nedēļa Ziema.
Rotaļa.

 Pasaka par zaķi  P. Dambis "Divi balti suņukiņi"
 19. nedēļa Muzikālā rotaļa.
Nošu lasīšanas iemaņas nostiprināšana.

 J.Karlsons "Zosu gavote"
R.Pauls "Dziesma par lapu Krišu"
Latviešu tautas melodija P.Aldiņa apd. "Četrpāru dancis"

  Ē. Siliņš "Grāmata"
 20. nedēļa Koki tautas dziesmās.

Tikums latv.t.dziesmās

¾ taktsmērs.

 Mūzika no filmas "Karma". L.Andersens "Plink, plank, plunk" Karaoke ,, Maza, maza meitenīte" 
 21. nedēļa Meteņdiena.
Valsis.

 Latv.t.dz. "Metens nāca pār kalniņu"
F.Šopēns "Valsis"

Meteņi
Ziema
Valsis
 Ģ. Ramanis "Pirmā dziesmiņa"
 22. nedēļa Citu tautu tautu dziesmas.
Dinamika pakāpeniski skaļāk, pakāpeniski klusāk.

S. Rahmaņinovs "Itāļu polka"
F. Šopēns "Valsis"
P. Čaikovskis "Gulbju deja"
Latv. t. melodija.
Musorskis "Neizšķīlušo cālēnu balets"
Valsis- balets 
 23. nedēļa Dzīvnieki latviešu t. dziesmās
Uztakts.

 Dziesmiņa par kaziņu  "Īkstītes dziesmiņa"
 24. nedēļa
Praktiskā darbošanās.
Nots re'. Otrā oktāva.

 R.Šūmanis „Jautrais zemnieks”
F.Bruks. "Saulaina diena mežā"
 Jautrais zemnieks (klavieres) 
 25. nedēļa Putni tautas dziesmās.
Melodijas virzība

 A.Žilinskis "Dziedniecība" Bērnu ansamblis 
 26. nedēļa Saule latviešu tautas dziesmās
Sekvence.

 F.Bruks "Saules zaķīši"
K.Sen-Sans  "Putnu būris"

  
 27. nedēļa Mežs tautas dziesmās
Sekvences nostiprinājums.

 F.Bruks "Zelta zivtiņa" "Meitene un kaķēns"
 28 . nedēļa Ritma struktūra Ti-ti-ri

Lieldienu tradīcijas, rotaļas.

 Latv.t.dz. "Neguli saulīte" Lieldienas Dobelē (2014)
Lieldienas (prezentācija)
Krāsosim olas

 
 29. nedēļa Radoši uzdevumi.
Melodijas virzība.

 F.Kuperēns "Mīlas lakstīgala"Latviešu tautas dziesma ,, Stāvēju dziedāju" (Liene Šomase)
Latv. t. dz. ,,Aiz kalniņa dūmi kūp"(KPTT)
 Latv. t. dz. "Aiz kalniņa dūmi kūp"
 30. nedēļa Dejas dziesma.
Deja.

 R.Farnons "Polka"
E.Vadteifels "Valsis"

Pasaka mežā

Čaikovskis "Maršs"

 Latv. t. dz "viena pati magonīte"
 31. nedēļa Mātes diena.
Taktsmērs.

   ,, Seši mazi bundzinieki" Latv. t. dz. "Seši mazi "bundzinieki"
 32. nedēļa Pavasaris latv.t.dz.
Darbs latv.t.dz.

 F.Šūberts "Bitīte"
P.Barisons "Nātre"

  "Čaklais ravētājs"
 33. nedēļa Pauze.
Do mažora nostiprinājums
Taktsmērs.

 L.Garūta "Kūko mana dzeguzīte"
Sen- Sans ,,Dzeguze”
  
 34.
nedēļa
 Atkārtojums. Nostiprinājums
Darbs, čaklums latv.t.dz.

 R.Pauls "Sienāzītis"
R.Pauls "Pieci gadi kalpiņš biju"

 zēnu koris "Sienāzītis muzikants"
 35. nedēļa Vasaras saulgrieži.
Atkārtojums.

 Latv.t.dz. "Jānītis brauca katru gadu.  
   Dz. Rosini "Duets čellam un kontrabasam"
P .Čaikovskis Valsis no baleta "Gulbju ezers"
G. Kasado Sardana no svītas čellam
V.A.Mocarts "Turku maršs"
G. Tēlemans Koncerts trompetei Nr. 1 Re maž.
Ā. Koplends "Fanfara"
Lat. t. dz. "Viens gans nomira"
D. Kabaļevskis "Galops"
  
     Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .